Vitamin-E-Moisturizing Lotion Rs.150

Fair Nourish Body Lotion Rs.280

Hydrating Body Lotion Rs.280

Papaya Lotion SPF 20 Rs.320

Perfect Moisture Vit E Lotion Rs.280

Shea Butter Body Lotion Rs.320

Body & Bath

Body & Bath